Bliv medlem

Er skydning noget for dig?
– Har du lyst til at prøve?
– Eller vil du gerne vide mere?

Så kom ned til os i Knabstrup Hallens kælder på Ventedgårdsvej 42 i Knabstrup og tag en snak med en af vores uddannede Instruktører – de er altid tilstede under vores træningsaftener, mandag, onsdag og torsdag fra kl. 18.30 til 21.00.
Vi giver altid de første 10 skud gratis, så du kan prøve, om det er noget for dig.

*(Bemærk vi følger skolernes lukke- og helligdage – i ferierne holder vi åbent efter en “sær”plan, der vil være ophængt på opslagtavlen i Knabstrup Hallen, på vores skydebaner og klublokale samt på infoskærmene i lokalområdet).

Medlemsskab koster:
Børn og unge (7-24år)…125,-kr pr. halve år
Voksen (25-59år)……….250,-kr pr. halve år
Senior (60-xxår)………..125,-kr pr. halve år

Gæster kan komme og skyde for 50,-kr pr. gang

Udover det årlige kontingent betales der for det forbrug man har af skiver og ammunition mv. Dette betales fra gang til gang og er til vores gældende udsalgspriser. En typisk skydeaften med 25 skud i cal. .22 koster typisk 25,-kr.

Våben og andet relevant udstyr, kan man gratis låne i foreningen, man betaler altså kun det årlige kontingent plus forbrug.

Ønsker man sit eget våben, kan man gennem foreningens formand, ansøge om våbenpåtegingen – dvs. en våben eje-, bære- og anvende tilladelse.
Våbenpåtegingen skal godkendes af SKV (Skytteforeningenernes Våbenregistrering) samt af Politiet. Ønsker man våbenpåtegingen til Pistol/Revolver i grovkaliber, skal den ligeledes godkendes af Justitsministeriet.
For våbenpåtegning til Pistol/Revolver, skal man være fyldt 20 år og opfylde flg. minimumskrav: 2 års aktivt medlemskab af en godkendt skytteforening, med minimum 6 måneders erfaring med det pågældende våben type.
For våbenpåtegning til kort- og langdistance riffel, er kravene, at man skal være fyldt 1 8år eller være fyldt 16 år og have forældresmyndighedens indehavers skriftlige samtykke til en våbenpåtegning, samt accept på at de påtager sig det fulde ansvar for våbenets opbevaring.

Men kom ned og få en snak med os – så giver vi de første 10 skud