PÅSKE PISTOL TERRÆNSKYDNING!

Ølsted Skytteforening indbyder igen i år alle interesserede pistolskytter under DGI Skydning til Pistolterrænskydning.

LANG FREDAG DEN 19. APRIL 2019 FRA KL. 08.00

Mødested: ”Bag ved gården”. Lystrupvej 22, 8723 Løsning

Program:

Indskydning + 8 stationer – i alt 45 patroner pr. runde, der medbringes.

Våben: Der må skydes med alle, ifølge skyttebogen godkendte våben.

Kappeklædt er ikke tilladt.

Klasser: Der skydes i følgende klasser. Ung. 1. 2. 3. Vet. GP, GPA, GR og GF.

Deltagere: Individuelt i FIN, GP, GPA, GR og GF. (Ingen holdkonkurrence.)

Tider: Der vil være 6 min. mellem hvert skydehold. Der skydes i 6 mands patruljer.

Forplejning: De smilende og velforberedte køkkendamer, er som sædvanlig på plads med lidt af hvert.

Præmier: I alle klasser efter deltagerantal. Banelægger: Leif Frank Nielsen (og Jesper Larsen)

Indskud: Alle deltagere kr. 70,00 kr. pr. skydning, som betales ved tilmelding! Indskud skal indbetales på konto: Reg. nr. 8131 Konto nr. 4152044904 I Den Jyske Sparekasse. Husk afsender ID.

Særligt: Der anvendes samme skydetider for alle våbenklasser, så blandede hold kan forekomme.

Tilmelding: Med ønske om skydetid til Jesper Larsen helst på mail: terrenskydning@gmail.com ellers på tlf. 22445570 (bedst hverdage mellem 19.00 og 22.00) Tilmeldingen senest d. 14. april 2019 Husk at opgive skyttenummer og klasse .

Det er en nåleskydning og resultatlisten kan ses på www.skytte-forening.dk

Med venlig hilsen Ølsted Skytteforening.

Ølsted Skytteforening – Skolevænget 19, Ølsted – 8723 Løsning e-mail:info@skytte-forening.dk – web:www.skytte-forening.dk – telefon:30 74 70 44 Den jyske sparekasse: reg.nr. 8131, konto nr. 613 053 1294 – CVR-nr. 29 90 70 64