Generalforsamling

Indkaldelse til ordinære generalforsamling for
Knabstrup Skytteforening
onsdag den 20. marts 2019 kl. 18.30
Der vil IKKE være skydning den pågældende dag.


Foreløbig dagsorden i henhold til foreningens gældende vedtægter:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Forretningsføreren forelægger regnskab.
3. Valg af bestyrelse.
4. Valg af suppleanter.
5. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant.
6. Indkomne forslag.
7. Eventuelt.


Forslag fra medlemmer eller sager der af medlemmer ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftlig tilsendes Formanden senest 4 dage før generalforsamlingen, på mail:
martinkf@roskilde.dk eller i postkassen; Vinkelvej 8, 4440 Mørkøv.
Endelig dagsorden ophænges 4 dage før.


På bestyrelsens vegne
Martin Kramer Frandsen
Bestyrelsesformand