Jagttegnsundervisning

Knabstrup skytteforenings jægergruppe

Adressen: Knabstruphallen Ventegårdsvej 42. Knabstrup, 4440 Mørkøv

Opsamlingskursus for de elever, der var
uheldig ikke at bestå på forårets jagttegnsprøve.

Vi starter tirsdag d. 6. august kl. 19,00 i skytteforeningens undervisningslokaler.
Kurset vil mest handle om – det vi havde glemt – med opsummering af Vildtkendskab – love og bekendtgørelser, der handler om jagt – våben, våbenbetjening – natur og vildtpleje, dermed alle emner til jagtprøven. Derudover vil der komme flere test jagtprøver. Et af de emner der skal opleves/læres, er jagtetik – f.eks. hvordan bærer man en and eller skovsneppe – jagtparolen og vildtparaden – hvornår letter man på hatten og, meget meget mere omkring en jagtdag. Vi glemmer ikke jagthunden. Vi går på marken med afstandsbedømmelser, våbenbehandling og sikkerhed. Jagttegnskurset er forberedt for ordblinde.
Målet er jagttegnsprøven medio september og hele oktober.
Tilmelding til jagttegnsprøven skal, til ministeriet, være anmeldt inden 15 juli, og skal, af/til os, være tilmeldt inden 15. juli. Anmeldelse til jagttegnsprøven til Bjørn – mail: autobamsen41@gmail.com Yderligere oplysninger på mail eller 40448987. Kurset koster 900,00 kr. Beløbet bedes indbetalt på konto 1551 0005223989 ved tilmelding. Det forventes, at der bruges de samme bøger som i foråret. Der er kommet en nyrevideret udgave af bogen JAGTTEGN, tilpasset til revideringen af jagttegnsprøven pr. 1. januar 2019. Det forventes også at hygiejne kurset og skydefærdighederne – de min. 50 skud – er overstået, ellers ser vi på det.

På gensyn
Bjørn Ovesen
Jagttegnsinstruktør