Jagtegns hold 2020

Kom tæt til naturen – få et jagttegn

Denne gang både med jagttegns undervisning og naturvejledning.

Jægeren taler om NATURA 2000 områder- og vildtudsætning.
Naturen taler om besøg hos en vildtopdrætter og trækkende gæs over Sejerøbugten ved aftenstid. Begge parter har brug for at besøge en jagt- og udendørs beklædningsforretning.
Naturens pattedyr og deres biologi er for begge parter, og ved gråand og fasan opdræt og udsætning, er det en naturfordel, at vide, betingelserne herfor og hvorfor jægeren gør det. Der skal ses – have kendskab til – på både jagtbart og ikke jagtbart vildt, ikke mindst for at jægeren ved, hvad man må og ikke må skyde. Det hedder JAGTETIK – jægeren og naturens egen LOV. En tur på marken, hvor vi ser forskellige rovfugle og hvordan de arbejder. De er alle fredet. Her er hunnen større end hannen. De mange vadefugle på engarealer, hvoraf kun dobbeltbekkasinen og skovsneppen er jagtbar.
Jægerens våben og sikkerhed ved brug, er rart at have kendskab til – også selvom man ikke vil skyde, men prøv det. Det er før set, at et skydebanebesøg er blevet til en hobby.

Undervisningen bliver forholdsvis ens for begge parter, men forskellen er: JAGTTEGNSPRØVEN – her må man anskaffe sig jagtvåben og aflive vildt, men for at skyde på jagt, skal man op til en hagl skyde prøve – en riffelprøve eller en bueprøve.

Yderligere informationer fås hos:

Bjørn. Mail: jagttegn@knabstrup-skytteforening.dk

 

Instruktører er: Bjørn Ovesen – Allan Reimer og Martin Bernsen Pris: 1500,00 kr. + bog ca. 500,00 kr. Så kan alt hentes på nettet.

Start: tirsdag d. 27. oktober kl. 19,00 i Knabstrup skytteforening.

Med venlig hilsen

Knabstrup Skytteforening